เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงกฎและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง paygoodjob.com ซึ่งต่อไปเรียกว่า "เว็บไซต์" กับคนที่เว็บไซต์อนุมัติให้ใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"โดยผู้ใช้บริการยินยอมและปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้ทุกประการ ดังนี้

 • ทางเว็บไซต์บริการเติมเงินสดเข้าบัญชี PayPal ของผู้ใช้บริการ มีเพียงบริการเดียวเท่านั้นและทางเว็บไซต์จะหักค่าบริการตามหัวข้ออัตราค่าบริการ หากมีผู้แอบอ้างบริการอื่นที่แตกต่างออกไปทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี PayPal ที่สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 1 บัญชี และยืนยันการสมัครที่อีเมลแล้ว
 • ค่าบริการต่างๆยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการใช้งาน PayPal ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง ท่านสามารถคำนวนเงินสุทธิที่ท่านจะได้รับหัวข้อ "คำนวณยอดเงินที่ต้องการ" ในหน้าเว็บ
 • ค่าบริการจะเก็บทุกครั้งเมื่อมีการส่งเงินออกไป เมื่อเงินถึงผู้รับแล้วจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้หลายครั้งต่อวันไม่จำกัดแต่ต้องรอแต่ละรายการสำเร็จก่อน
 • ทางเว็บไซต์จะเริ่มดำเนินการส่งเงินแก่ผู้ใช้บริการหลังจากผู้ใช้บริการแจ้งโอนเงินมาและข้อมูลถูกต้องเท่านั้น และได้รับเงินภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังการแจ้ง
 • หากลูกค้ากดปุ่ม ปฎิเสธการรับเงิน และต้องการที่จะให้เว็บไซต์ส่งเงินกลับไปใหม่ ลูกค้าต้องรอให้ paypal ตรวจสอบและส่งเงินกลับคืนให้ทางเว็บไซต์ จึงจะส่งเงินกลับไปยังบัญชี paypal ของลูกค้าอีกรอบได้
 • ทางเว็บไซต์บริการทุกวัน บริการตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. (ถ้าทำรายการหลัง 24.00 น. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินในวันถัดไป)
 • โปรดตรวจสอบสถานะการชำระเงินและจำนวนเงินที่เว็บไซต์สามารถขายได้ออกไปได้
 • กรณีที่บัญชี ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย และมีการร้องขอค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทางเว็บก็จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามจำนวนที่ร้องขอนั้น
 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถโอนเงินมาและใช้บริการของเราได้ 100 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงิน paypal ของทางเว็บ paygoodjob.com ไปแล้วจะไม่สามารถนำเงินที่ลูกค้าเติมเงินไปกลับมาขายที่เว็บของเราได้เพราะทางเว็บไม่มีนโยบายรับซื้อคืน
 • ลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วไม่ผ่านเงื่อนไขของเว็บหรือของ paypal และต้องการให้เว็บไซต์โอนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารจะเสียค่าบริการ 50 บาทต่อ 1 ยอด